Att göra vad som krävs

Att göra vad som krävs

Publicerad

Du vet vad det innebär att kriga upp vikterna. Aldrig att du skulle missa ett träningspass eller lämna gymmet halvfärdig. Att skapa tryck för tillväxt är inget du kompromissar. När det kommer till kosten är det många gånger en annan femma, inte minst när du ska skala av och hjärnan skriker "Ge mig gainz"!

När det kommer till vad man vill prestera kan löftena många gånger vara både många och stora. Målbilder sätts upp utan någon närmare eftertanke till vad som faktiskt kommer att krävas för att uppnå dessa mål. När det väl är dags att upprätthålla givna målsättningar och de mentala delarna ställs inför ett större ansvar sållas agnarna från vetet. Är du en av dem som står kvar, eller en dem som faller bort? I så fall, varför? 

Inställning och drivkraft 
Det är framförallt detta varför som vi ska gå in på djupet av. Med ett "varför" utan djupare värde kommer inte heller din drivkraft kunna vara tillräckligt stor för att få dig att genomföra det som kommer att krävas. Med hjälp av rätt inställning kommer vi att kunna ändra på det sätt vi väljer att se på saker och ting, och arbeta med det till vår fördel. Genom att förändra din attityd till både med- som motgångar kommer du också att kunna förändra utloppet av de handlingar som du väljer att göra längs med vägen. Detta kommer också att underlätta det som många gånger upplevs svårare än vad det behöver vara. Vi vill skapa energi, inte förbruka den. 

Att ställa sig själv frågan varför du vill göra detta, kräver tydliga svar som du alltid ska kunna knyta an till. Dessa punkter ska du kunna falla tillbaka till, de gånger som du tvekar över vad du egentligen vill och riskerar att ta förhastade beslut. 

En frågeställning som också är värd att begrunda är vad du vill mest nu, gentemot vad du vill mest på lång sikt? Ett tydligt exempel kan vara en viss kosthållning som ska skötas strikt varje dag under en viss tid för att ta dig från punkt A till punkt B. När du då på vägen riskerar att stöta på hinder, så gäller det att kunna återkoppla till vad du vill mest på lång sikt, det vill säga också till ditt varför, för att på så vis kunna stöta bort det som du vill mest för stunden. 

Desto tydligare varför, desto tydligare målbild. Ju tydligare målbild du bär med dig, desto lättare blir det att välja rätt beslut när ditt fokus vacklar.

Arbeta med målbilder
Precis som många av oss gör när det kommer till vår träning, så sätter vi upp en tydlig plan med målbilder och delmål längs med vägen. Samma sak gäller när det kommer till vår kost. Så ju mer otydlig din målbild blir desto svårare kommer det vara att bibehålla ditt fokus längs med vägen. Genom att göra dina målbilder synliga och ständigt påminna dig om vad du vill, kommer detta också skapa ett större fokus till vad som ska, och inte ska göras. Målbilderna för din kosthållning kan underlättas genom att bland annat arbeta med fyra frågeställningar. Med hjälp av dessa kompletteras också dina mål med en djupare mening, vilket skapar bättre argument och bakomliggande orsaker till att tygla eventuella sidospår.

Fyra frågeställningar

 • Vart vill du ta din fysik med hjälp av kosten?
 • När? Inom vilka tidsramar vill Du nå dessa mål och vad kommer att krävas av Dig för att nå dit? Hur kommer du behöva agera för att hålla din motivation och disciplin uppe för att klara ditt mål?
 • Varför? Tillbaka till det ord där allting föds. I grund och botten måste du alltid ha en anledning till varför du ska göra detta.
 • Dagar då livet går i motvind kräver det att du har ett starkt och grundande varför du ska fortsätta. Är dina mål tillräckligt meningsfulla för att hålla motivationen uppe under en längre tid? Med det sagt – är ditt "varför" tillräckligt starkt?

Konkretisera, skriv ned och låt dessa frågeställningar finnas synliga för dig varje dag, för att ständigt underhålla ditt inre driv. Om det så är bilder, notiser på mobiler eller så en handskriven lapp på matlådan.

Disciplin är din bro mellan målbild och utförande
Ordet "disciplin" kan ges följande förklaring; "En disciplinerad person uppfyller sina åtaganden och handlar i enlighet med sin föreställning om vad som är bäst att göra, även då ett sådant handlande medför ett obehag på kort sikt. Denna egenskap betraktas av många som en eftertraktansvärd dygd." 

Med andra ord skapar god självdisciplin möjligheten att ta dig från avsatt målbild till slutförd uppgift oavsett om det kommer kräva obehag, tunga dagar, hårda beslut och prövande handlingar. Disciplinen grundas av vår viljestyrka, där vår viljestyrka stärks av vårt varför. Därefter matas vår disciplin av viljestyrkan likt syre till en eld. 

Ur ett annat betraktelsesätt kan vi som tränande personer se på disciplin likt en muskel. Med hjälp av träning blir den både bättre och starkare, och vice versa om den inte tränas. Med regelbundna prövningar där din disciplin hela tiden sätts på prov med en positiv utgång kommer detta också att skapa en starkare självdisciplin och tillit till din potential. Insikten till din personliga potential gör också målen lättare att ta på. Fortsättningsvis så blir mål som är konkreta också lättare att arbeta mot och bollen är i rullning.

Desto starkare din viljestyrka är, med ett abstrakt och tydligt "varför", desto mer ökar intensiteten i din disciplin. En större disciplin minskar bron mellan din avsatta målbild och ditt slutförda mål. Konsten att utföra de hårda prövningar längs med vägen blir något lättare att hantera, fysiskt såväl som psykiskt. För varje gång som dina uppsatta mål utförs blir din insikt för din potential också större. 

Styrkan från dina avklarade mål läggs på hög och samlar kraft till fortsatta prövningar, där ribban också höjs för varje gång du når framgång. För varje prövning du tar dig igenom ökar din inre styrka och motivation. För varje vinst som en avklarad målsättning ger, tar den lika mycket energi från den olust som en dag kan komma över dig när ditt fokus sviktar. 

Att lägga din fokus på rätt saker föder energi istället för att ta den ifrån dig. Det finns mängder av råvaror och produkter som kommer att behöva uteslutas under en striktare kosthållning. Att då gång på gång ägna dina tankar till det som du för tillfället inte kan få, kommer inte underlätta för dig. Att istället lägga ditt fokus på rätt saker kommer bli en stor faktor till ökad framgång. Låt din disciplin skaka av dig de tankar som kan komma krypandes då du passerar serveringar i köpcentrum och dofterna från restaurangerna kryper ut längs fönsterkarmarna. Lägg helt enkelt ditt fokus på rätt saker.

Jenny Andersson är personlig tränare och en av Sveriges främsta fitnessatlet. | Foto: Tom Bengtsson

Vilken smärta väljer du?
Likt att en stark viljestyrka föder disciplin, föder också disciplin många gånger smärta. Smärta som krävs för att ta sig fram till ett mål som kan både vara storartade och högt uppsatta. När denna smärta knackar dig på axeln och söker din uppmärksamhet likt en tiggande hundvalp, ställ dig frågan; "Vill jag gå genom smärtan av disciplin eller vill jag gå genom smärtan av ånger?"

Oavsett om lusten flertalet gånger kan vara att ge upp är det inget alternativ. Smärtan som du upplever i dessa stunder har en gång skapat av en vilja att lyckas åstadkomma något stort. Om du mot förmodan skulle falla för smärtan, kommer den dessvärre ändå inte att försvinna. Disciplinens smärta byts istället ut mot smärtan av ånger då du inser att det du ville vinna på lång sikt, kom i skuggan av vad du ville mest för stunden.

Självdisciplinen bär också ett löfte till dig själv då du en gång avsatt ett mål du mer än allt annat ville åstadkomma. Ett löfte som är grott likt ett frö långt inuti dig där ditt "varför" också fungerar som dess kärna. Att välja vilken smärta du vill ta dig igenom kan vara en prövning i sig. Skillnaden mellan de två smärtorna är däremot stor, då deras konsekvens skapar varandras motsatser. Att genomlida smärtan av ånger kommer istället att läggas på en hög och bygga upp en mur av sämre självkänsla och minskat självförtroende. En hög som ständigt kommer ligga som en gnagande känsla inför nästa prövning som du kommer att ställas inför. Även om du skulle misslyckas, medför det alltid en lärdom som du i framtiden kommer kunna dra nytta utav. 

Motsatsen finns istället när du genomlider disciplinens smärta. När du genomgår denna smärta och fortfarande står kvar med rak rygg och huvudet högt, kommer istället den positiva högen att öka till dina fördelar. Denna smärta bygger istället upp en än större vilja och tillit till vad du är kapabel till. "What doesn't kill you makes you stronger." Det må låta klyschigt, men bakom denna fras döljer sig något med enorm sanning, meningen med vad disciplin föds och återgår till. Utmaningar, smärtor, vinster och en större, inre styrka.

Vi måste ingenting
Att bruka tankar och uttryck med en negativ klang är en av de delar som bör elimineras för att förbättra din utveckling. Att byta ut en del av ditt tankesätt mot en positivt klingande tanke föder både energi och gnista. För att kunna ge ett förtydligande exempel så kan en tanke lyda likt: "Jag måste hålla min diet". 

Faktum är att; NEJ. Du måste ingenting, Men, om du däremot vill lyckas med att skapa en viss fysik inom en viss tidsram, så kräver det att dieten följs.

Med precis samma innebörd där slutsumman fortfarande består av att dieten ska hållas till 100 procent, så kan man alltid välja hur man väljer att se på saker och ting. Det är inte allt vi kan styra men genom att ändra ditt synsätt kommer du att kunna vända något påfrestande till en morot till det som kommer att ta dig i mål så småningom. Byt ut "Jag måste" till "Jag vill" och du ska se att inställningen till utmaningen kommer upplevas annorlunda, till din fördel.

Omge dig av positivitet
Om du inte har något positivt att säga, så var hellre tyst. Det finns få saker som kan påverka oss så mycket som personer i vår omgivning och alla de intryck som detta medför. Dagligen matas vi med intryck och när vi ställs inför stora prövningar, kräver det extra stort fokus på vad man väljer att lyssna på och ta in. Att inte lägga energi på människor som inte har något positivt att komma med, är en av de delar som är väl värt att sålla bort. Alla har åsikter, inget fel i det. Du lär till största sannolikhet stöta på mängder av kommentarer kring hur du äter, varför du äter som du gör och så vidare. 

Det är inget fel med att vara intresserad av en positiv anledning, men att utsättas för okunnig och oberättigad kritik ska ingen behöva ta emot. Det tar din energi, ditt fokus och framförallt kan det lätt skapa onödiga tankar kring om det du gör, verkligen är rätt. Återigen, tillbaka till ditt "varför".

Ditt varför behöver inte vara samma som någon annans, vilket också talar sitt tydliga språk till att ingen har rätten att tala för dig vad som är rätt och fel gällande just din kosthållning utan att du ber om det. 

Se till att omge dig av de personer som stöttar dina val, såväl i motgång som medgång. Omge dig av dem som främjar dig utveckling och vill se dig lyckas. Dessa personer skapar en positiv känsla hos dig. En positiv känsla föder energi och energi i sin tur stärker ditt driv mot ditt mål.

Gör det bara 
Placera ditt varför på tungan och sug på karamellen flera gånger om. Håll detta varför så tydligt framför dig att det skymtar förbi på näthinnan varje gång som du frestas til' att ta en annan väg. Varje gång du sluter ögonlocken ser du dig gå i mål med uppgiften slutförd. Låt viljestyrkan ta dig dit du vill genom att bestämma dig, arbeta med målbilder, påminnas och ständigt arbeta med ditt varför.

Du har två alternativ. Antingen kan du kasta in handduken och avbryta, eller så kan du plocka upp den, torka svetten i pannan och bita ihop. Att ge upp skördar ingen framgång. Ibland kräver det att känslorna stängs av och istället byts ut till grunden av varför du gör det här. 

Plocka fram disciplinen, knyt näven i fickan, torka svetten och gör det som krävs. Det kommer att krävas uppoffring, slit och smärta. Dagar när målet känns långt borta gäller det att stänga av allt som är oväsentligt och plocka fram det som ligger djupare inom dig. Grunden och hjärtat till varför du gör det du gör. Tänk på vad det var som en gång gjorde att du startade. Mentalitet, vilja, disciplin och drivkraft. 

Oavsett vad du än väljer att plocka fram, vad ditt varför än är grundat ur, så kräver det ibland endast ren, mental vilja. Insikten och meningen som rullar i ditt huvud; Whatever it takes.

Knyt näven i fickan. Gör det bara.

On
Off

0 kommentarer

 • Den bästa curlversionen du inte kör

  Den bästa curlversionen du inte kör

  Större armar står på de flesta gymbesökares önskelista, men hur får man de envisa underarmarna att växa? Testa denna superövning och lägg in en extra växel i armbyggningen!

  Nyheter Redaktionen, 2018-07-15 10:00

 • Vågar du skippa maskinerna en dag?

  Vågar du skippa maskinerna en dag?

  Träning med egna kroppen som motstånd låter kanske inte så hett, men har du en gång provat en klurigare variant av någon basicövning så vet du exakt hur vansinnigt jobbigt det kan vara. Så... vågar du skippa gymet idag?

  Nyheter Linda Ericson, 2018-07-13 11:50

 • Men DU får väl inte äta det där? Du tränar ju!

  Men DU får väl inte äta det där? Du tränar ju!

  Om det är på något område vi slagit en rejäl tankevurpa så är det på området nutrition och dess inverkan på både vår vikt och våra träningsresultat. Vi kan se en tydlig paradox där vi, i takt med att vi intensifierar vår träning eller beslutar oss om att skala X antal överflödiga kilon, gör kosten till ett slags fiende som ens det minsta felavvägd skulle kunna fördärva precis allt vi slitit för, på bara ett ögonblick. Jag möter det själv ofta i min vardag. Inte sällan vill man pådyvla mig sin subjektiva bild av fitness och byggning som ett slags självspäkning:

  Nyheter Jonas Trollvik, 2018-07-12 10:10

 • Lurar du dig själv med innehållsdeklarationer?

  Lurar du dig själv med innehållsdeklarationer?

  Undviker du kemikalier och outtalbara ord i innehållsförteckningar? Kolla in det här.

  Nyheter Jonas Trollvik, 2018-07-11 13:44

 • Ta ut svängarna för fullständig muskelutveckling

  Ta ut svängarna för fullständig muskelutveckling

  I allmänna rekommendationer för styrketräning påtalas det ofta att man bör utföra en övning med fullt rörelseomfång, från full kontraktion av muskeln till full utsträckning. Både för rörlighet och minskad skaderisk, men även för styrka och hypertrofi i muskelns hela längd. Ändå ser man ofta tränande i gymmen lägga på avsevärt tyngre belastning än vad de skulle klarat av med en fullständig rörelse och utföra övningen bara i en del av rörelseomfånget. 

  Nyheter Jonas Trollvik, 2018-07-10 10:08

 • Starkare core för ett bättre game

  Starkare core för ett bättre game

  En stark core förbättrar dina utsikter –både i prestation och när det kommer till ett eftersträvansvärt sexpack. Linda Ericson ger dig lite basics att plocka med till gymet nästa gång!

  Nyheter Linda Ericson, 2018-07-09 11:20

 • En ny faktor i fitness

  En ny faktor i fitness

  Träning, kost och återhämtning. Vi trodde vi hade allt uträknat. Men sköter du denna nya plikt? Den kanske är viktigare än vi trott!

  Nyheter Redaktionen, 2018-07-08 11:40

 • Djungeln av probiotika. Hur navigerar du?

  Djungeln av probiotika. Hur navigerar du?

  Det är mycket prat om tarmflora nuförtiden. Utbudet av probiotiska produkter är definitivt inget man skämtar om, men när är det egentligen påkallat att använda probiotika –och när kan man helt enkelt strunta i det?

  Nyheter Linda Ericson, 2018-07-07 12:40

 • De åt tills de dog

  De åt tills de dog

  Tre bisarra dödsfall inom Competitive eating

  Nyheter Redaktionen, 2018-07-06 14:02

 • 10 tips för dig som har svårt att öka i kroppsvikt och muskelmassa

  10 tips för dig som har svårt att öka i kroppsvikt och muskelmassa

  Det går knappt en dag utan att man hör talas om eller läser om personer som har svårt att gå ner i vikt, trots att de tycker att de äter så lite att de borde gå ner. En grupp som ofta blir bortglömda är de som har problem åt motsatt håll. De som vill gå upp i vikt och lägga på sig muskler och kroppsvikt, men som har stora besvär att göra det. De som ofta upplever att de måste tvinga i sig maten, och ändå händer det knappt något på vågen. Inom kroppsbyggningen brukar sådana personer kallas "hardgainers".

  Nyheter Andreas Abelsson, 2018-07-05 12:20

 • Träna en sida i taget!

  Träna en sida i taget!

  Har du ledsnat på att slentrianmässigt avverka de gamla vanliga, klassiska övningarna? Har muskeltillväxten börjat dansa motvals och pumpet du tidigare åtnjutit blivit mer av ett trevligt minne? 
Lösningen på detta problem kan mycket väl stavas unilateral träning och om du inte redan har kläm på vad det innebär så ska vi försöka klargöra både vad konceptet innebär samt hur du kan implementera detta rent praktiskt i din träningsrutin.

  Nyheter Jonas Trollvik, 2018-07-04 11:25

 • Tre superprogram från styrkevärlden

  Tre superprogram från styrkevärlden

  Redo att bli rejält mycket starkare? Här är tre ökända träningsprogram från styrke- och idrottsvärlden som garanterar resultat (om du har pannben nog att ta dig genom dem)!

  Nyheter Redaktionen, 2018-07-03 13:50

 • Periodisering för maxat resultat

  Periodisering för maxat resultat

  Planering och i synnerhet periodisering är ett metodiskt och vetenskapligt underbyggt tillvägagångssätt som hjälper idrottare att utvecklas prestandamässigt och ta dem till högre nivåer i sin idrottsliga karriär. Det är också ett koncept väl värt att implementera även för den som tränar mer på hobbybasis men vill få så stor avkastning som möjligt av sin tid spenderad inne på gymmet. Ett organiserat, välplanerat träningsprogram eliminerar improvisation, bidrar med struktur och vägledning samt skapar ett grundläggande syfte med att träna överhuvudtaget. 

  Nyheter Linda Ericson, 2018-07-02 11:00

 • Välkommen till BODY, Linda Ericson!

  Välkommen till BODY, Linda Ericson!

  I några dagar har hennes namn figurerat här på BODY. Vår nya medarbetare heter Linda Ericson och vi har bett henne skriva några rader om sig själv.

  Nyheter Jonas Trollvik, 2018-07-01 10:00

 • Kom igen, det är sommar, nu sticker vi ut!

  Kom igen, det är sommar, nu sticker vi ut!

  I och med sommarens antågande erbjuds vi en helt annan möjlighet att utföra träningen utomhus. Detta är ett koncept vi mycket väl kan hålla i hela vägen till september, innan sceneriet återgår till mest regn och rusk. Utomhusträning är ett superbt sätt att simultant andas frisk, syrerik luft och också få sig den mängd D-vitamin nödvändig för vårt allmänna välmående.

  Nyheter Jonas Trollvik, 2018-06-30 11:00

Läs mer

 • Senaste
 • Mest läst
 • Mest kommenterat

Kom in i diskussionen

Detta innehåll är skapat av BODYs besökare

Krönika: Vart är vi på väg?

1 kommentar

Hancic: Instämmer till fullo Fedrik! Jag har ställt precis samma fråga senaste åren - vart är vi på väg? Alltid lika kul att lyssna på dig som att läsa det du skriver. /Hancic

Twitter

Facebook

Artikelkommentarer


Det finns många tunga skäl att prenumerera

BODY är tidningen för dig som vill träna lite hårdare, lite bättre och lite mer seriöst.
Vi lär dig hur du snabbt och effektivt kan skaffa dig din drömfysik och behålla den.

Varje månad i BODY

 • De bästa styrketräningstipsen
 • Nyheter från hela världen
 • Forskning om träning och kost
 • Frågor & svar
 • Tävlingar
 • Personporträtt med de som har lyckats
 • Kostråden för mer muskler och mindre fett
 • Skvaller från fitness- och bodybuildingvärlden

 • BODY 403, maj 2018

 • BODY nr 1 2018

 • BODY 401, december 2017

 • BODY Mat, Nummer 1

 • BODY 400, november 2017

 • BODY 399, oktober 2017

 • BODY 398, september 2017