Vi kommer i fortsättningen att börja ställa högre krav på språket i inlägg på forumet - framför allt då i rubrikerna.

Inlägg bör vara så tydligt formulerade som möjligt och dessutom fria från stavfel (detta uppnås enkelt genom att kontrollera stavningen med hjälp av en ordbehandlare eller liknande innan du postar ett inlägg). Anledningen är inte att vi finner så mycket nöje i att agera språkpoliser utan att inlägg både uppfattas som oseriösa och otydliga om de inte är välformulerade.

Vi kräver inte att alla forumbesökare ska förvandlas till Horace Engdahl över en natt, men vi hoppas att på det här sättet kunna undvika de värsta massakrerna av det svenska språket. Undermåligt skrivna inlägg kommer därför fortsättningsvis att raderas utan förvarning.