Mental träning och mer specifikt mentala föreställningar (visualisering) används av de flesta elitidrottarna för att utvecklas och prestera bättre. Det kan användas inom träning för att till exempel öka självförtroende och motivation samt förbättra fokus och tekniken i olika övningar. För att den mentala träningen ska bli så effektiv och givande som möjligt är det viktigt att göra den meningsfull. Här är en artikel om hur du kan göra din mentala träning mer meningsfull för dig: https://briogroupworkshop.wordpress.com/2015/03/11/it-works-for-you-but-it-does-not-make-sense-to-me-how-to-use-exercise-imagery-in-a-meaningful-way/ Hur använder du dig av mentala föreställningar (visualisering) i samband med din träning? Vad har du för tips du kan dela med dig av?