Hej

Har förstått att energiförbrukningen vid olika aktiviteter kan räknas ut genom att använda sig utav

Vikt x tid (i timmar) x Intensitet (MET)

Slår man upp löpning 16 km/h får man ett MET-värde på 16

Min fråga är om man löper på ett löpband, gäller samma MET-värde, vid 16 km/h eller bör justeringar göras på formeln och i så fall hur?

Finns det någon annan formel som ger energiförbrukningen vid löpband, har hört att vikt x sträcka ska fungera rätt bra för att beräkna energiförbrukningen