Tävlingslicensen skall vara löst senast den 28 februari.
http://www.skkf.org/pdfer/2006/2_ansokan_licens_2006.xls

Läs.