http://www.linear-software.com/online.html

finns 6 olika fett%kalkylatorer.

Jag väger 85kg till 180cm och fick följande resultat på fettfrimassa:

Jackson/Pollock 7 68,87kg
Jackson/Polock 3 67,13kg
Jackson/Pollock 4 68,51kg
Parillo Calipper 68,92kg
Durnin/Womersley 64,89kg
Navy Tape Measure 66,57kg

Det du behöver är en enkel fettkalipper för ca 200kr + ett måttband.
Parillo Calipper är den mest utförliga metoden med flest mätpunkter, därefter Jackson/Pollock 7