Kör 3-5 set till failure anteckna repsen i varje set vila 3 minuter mellan seten.
Mata in vikt och reps kalkylera, Vila en 5-7dgr, kör sedan de föreslagna repsen i nu nämd ordning, på samma vikt som tidigare. Vila bara 1 1/2 minut mellan seten. Anteckna repsen i varje set. Surprise!

http://www.nyttgrepp.se/creatine_replacement_calculator.php