Ger mjölk snyggare ben?

Mjölkprodukters vara eller icke vara vid en deff eller viktminskningsdiet är en återkommande fråga som hittills saknat klara svar. För att bringa klarhet i saken har en grupp australiska forskare gått igenom samtliga studier på området och sammanställt forskningsläget.  Resultaten är uppmuntrande för mjölkälskare. Inte nog med att kostupplägg med mycket mjölkprodukter resulterade i större […]

Koffein bra för återhämtning

Den prestationsförbättrande effekten av koffeinintag före träning är väldokumenterad, men att det även kan mildra träningsvärk och muskelfunktionalitet är en ny upptäckt. I en dubbelblindad studie genomförde deltagarna först 164 km cykling innan de gavs antingen 3 mg koffein per kilo kroppsvikt eller placebo. De som fått koffein skattade sin upplevda träningsvärk som mindre kraftig […]

Fett hindrar tillväxt

En ny studie visar att en fettrik måltid efter träning hindrar muskeltillväxten. Signalmekanismer kopplade till proteinsyntes undertrycktes med 60–65 % trots ett lika stort proteinintag. Proteinsyntesen mättes inte direkt, men resultaten indikerar att stora fettintag efter träning kan påverka den muskulära anpassningen negativt.  Träningsformen som undersöktes var konditionsträning, så man kan inte automatiskt dra slutsatser […]

Positiva hälsoeffekter av intervallträning

Att intervallträning kan vara ett effektivt sätt att få konditionsträningens positiva hälsoeffekter på ett tidsbesparande sätt visas verkligen i en ny studie. Där såg man att tre maximalt intensiva cykelintervaller på bara 20 sekunder över en 10-minutersperiod motsvarade hela 45 minuters kontinuerlig cykling på 70 % av maxpuls vad gäller att förbättra insulinkänslighet och mitokondriemängden […]

Ökade resultat med varierat repsantal

Amerikanska forskare spekulerade i att ett varierat repetitionsantal skulle kunna innebära större muskeltillväxt än att konstant använda samma antal reps per set. Patrick Monga är känd för att alternera repsintervallet – dags för dig att testa också? Foto: Seth Janson. För att undersöka den teorin delade man in 19 tränade män i två grupper, där […]

Konditionsträning efter styrketräning?

Brukar du avslutar dina gympass på löpbandet? Då kan det vara dags att tänka om. Konditionsträning i anslutning till styrketräning kan hämma muskeluppbyggnaden. Foto: Ibrakovic Det har länge varit känt att konditionsträning som utförs i anslutning till styrketräning kan ha en hämmande effekt på den muskeluppbyggnad som styrketräningen skapar. Men tidigare har man fokuserat på […]

Frekvens för maximal muskeltillväxt

Hur ofta en muskel bör tränas för att åstadkomma maximal tillväxt är en fråga som ständigt är aktuell. En metaanalys har gått igenom det aktuella forskningsläget på området. Foto: maogg En överblick av det aktuella forskningsläget får vi från en amerikansk metaanalys som går igenom de studier som finns på området och som uppfyller grundläggande […]