Högskolestudent vill intervjua kvinnliga kroppsbyggare

En student inom Idrottsvetenskap på Malmö Högskola skriver just nu sin B-uppsats om kvinnor och Bodybuilding. Denna student skulle uppskatta om kvinnor som deltog i de första svenska tävlingarna i bodybuilding tog kontakt för en kortare telefonintervju (5-10 minuter).

Karolin Haglund skriver:

Jag söker kvinnor som deltog i de första tävlingarna i Bodybuilding här i Sverige (eller människor som känner dem och kan hjälpa mig att komma i kontakt med dem). Likaså andra människor som på ett eller annat sätt har erfarenhet och information om följande;

Jag vill veta om kvinnorna fick tävla på samma premisser som männen, hur samhället såg på dem och det de gjorde och om problemen med doping och sexuella trakasserier var större eller mindre jämfört med idag.

Telefonintervjuer är att föredra men det går bra med mailintervjuer också. Vill man vara anonym går detta självklart alldeles utmärkt.

Första kontakt kan ske via mail – karolin.haglunds@gmail.com – och därefter tar vi telefonkontakt.

Vad är Idrottsvetenskap?

Idrotten håller i dag på att omvandlas från en traditionell folkrörelse till en modernt organiserad, professionellt styrd och ekonomiskt betydelsefull del av samhället. Den knyts även allt tätare till underhållningsindustrin och får stor massmedial uppmärksamhet.

Samtidigt utgör barn- och ungdomsidrotten den största organiserade uppfostringsmiljön i samhället efter familjen och skolan. Därtill har många människor ersatt det traditionella föreningsmedlemskapet med oorganiserad motions- och spontanidrott eller träning på kommersiella gym.

Idrottsvetenskap belyser och analyserar alla dessa aspekter och ger förutsättningar för arbete inom ett stort antal idrotts- och föreningsrelaterade verksamheter.