Studie: Så påverkar sömnbrist vikten

En studie har visat flera negativa effekter redan efter tre dagar med bara några timmars sömn: hunger-känslorna samt det spontana födointaget ökade och hormonvärdena försämrades. Kroppstemperaturen sjönk signifikant och på sikt sammanföll lägre kroppstemperatur med en lägre energiförbrukning. Klara indikationer på att sömnbrist kan göra det svårare att hålla formen och bidra till viktökning.

Källa: Sci Rep. 2017 Jan 10;7:39640. Effect of shortened sleep on energy expenditure, core body temperature, and appetite: a human randomised crossover trial.