Forskning: Ger ALA effekt vid deff?

En metaanalys där man går igenom alla välkontrollerade studier som gjorts på antioxidanten alfa liponsyra (ALA) kom fram till att så är fallet, i alla fall på kort sikt.

I genomsnitt har ALA-tillskott inneburit en viktminskning på 1,27 kilo mer jämfört med placebo. En liten men signifikant positiv effekt. 

Källa: Alpha-lipoic acid (ALA) as a supplementation for weight loss: results from a meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity Reviews, Mar 13, 2017.