Studie: Därför ska du svära innan du ska träna

Två experiment visar att det lönar sig att svära innan man ska prestera.

I det första fick 29 deltagare testa sin anaeroba kapacitet med sprintcykling, efter att antingen ha svurit eller yttrat ett neutralt ord.

I det andra mätte 52 deltagare sin isometriska greppstyrka. Deltagarna både utvecklade mer kraft vid cyklingen och ökade sin greppstyrka motsvarande 2,1 kilo efter att ha svurit ordentligt. 

Källa: Swearing aloud can make you stronger.” British Psychological Society Annual Conference, 5 May 2017.