Senaste nytt inom träningsbranschen med Ove Rytter: Så många går på gym i Sverige

Ove startade Body 1981 och verkar idag som arrangör av Fitnessfestivalen och Luciapokalen. Här är hans spaningar från träningsvärlden.

KTH Royal Institute of Technology genomförde nyligen ”The first international virtual reality festival dedicated to science”. BODY var på plats för att trendspana. Vi kan konstatera att det ska bli oerhört intressant att se hur virtual reality kommer att integreras med träningsvärlden de kommande åren. Om du är nyfiken på området kan du kika i på portalen vrfitnessinsider.com

* Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har överlämnat en rapport till regeringen med förslag till åtgärder för att stärka arbetet med hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet.

* Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för att människor i Sverige ska bli sjuka och dö i förtid. Ohälsan är mer omfattande hos personer med låg utbildningsnivå, där fetma är nästan dubbelt så vanligt och livslängden betydligt kortare.

Konsumentombudsmannen, KO, går till domstol för att pröva bindningstider för gym. Idag är det inte ovanligt med bindningstider på 36 månader. Konsumentverket menar att allt över 12 månader är oskäligt.

* I ett samarbete mellan EuropeActive och Deloitte presenterades inför öppningen av FIBO 2017 publikationen ”EuropeActive Health & Fitness Market Report 2017”. Några delar som kom fram i rapporten var att antalet medlemmar på gym ökade förra året med 4,4 procent, omsättningen i branschen ökade samtidigt till 26,3 miljarder euro (+ 3,1 procent). Det är främst budgetsegmentet och de nischade studiogymmen som driver branschens utveckling. Den största gymkedjan i Europa är McFit med sina cirka 1,5 miljoner medlemmar. SATS/Elixia placerar sig på plats nummer fem med cirka 540 000 medlemmar. Vi kan efter att ha läst rapporten konstatera att Sverige nu är Europas ledande land för hur många av befolkningen som ”går på gym” med 21,1 procent. Siffran ska dock läsas med ett kritiskt öga, då skiljelinjen mellan gymmedlem och ”ansluten till verksamhet som erbjuder gymträning” är hårfin. Norge ligger enligt rapporten på andra plats med 19,2 procent och Nederländerna tar ”bronsmedalj” med 16,7 procent.

Gymkedjan Actic har nyligen börsnoterats. Drygt en tredjedel av ägandet släpptes via börsnotering på Nasdaq Stockholm. Aktien blev övertecknad med hela 4,5 gånger till en teckningskurs på 50,50 kronor. Actic hade därmed ett börsvärde på 803 000 000 kronor och aktien har bibehållit ett stabilt kursvärde sedan introduktionen, vilket måste betecknas som ett positivt besked för branschen i stort. Actic har idag cirka 700 medarbetare, cirka 170 anläggningar (varav 118 i Sverige) och nära en kvarts miljon medlemmar. Drygt 70 procent av alla gym ligger i anslutning till kommunägda simhallar. Actic redovisade ett resultat på 36,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2017. Under mars månad sålde en av Actics anläggningar för första gången PT-tjänster (som motsvarar cirka nio procent av företagets intäkter) för en miljon kronor under en enskild månad.