Studie: Olika övningar – samma effekt

Tränar du både liggande tricepspress och sittande tricepspress med en hantel över/bakom huvudet i ett försök att aktivera så stor del av muskeln som möjligt?

Uppmätt muskelaktivering i triceps skiljde sig inte mellan de två övningarna, så att lägga tid på båda i samma pass tycks onödigt om syftet är heltäckande muskelaktivering.

Källa: Effect of shoulder position on triceps brachii heads activity in dumbbell elbow extension exercises. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Jul 5.