Här är skillnaden i återhämtning mellan högintensivt pass och högvolymspass

Tolv vältränade män med lång träningsvana körde i randomiserad ordning ett högintensivt pass bestående av 8 set med 3 reps på 90 % av 1RM, och ett högvolymspass bestående av 8 set med 10 reps på 70 % av 1RM.

Efter högvolympasset uppmättes större muskelnedbrytning och kortisolfrisättning. 72 timmar efter högvolympasset uppvisades fortfarande utmattningssymptom, medan deltagarna då var helt återhämtade efter högintensitetspasset.

Hög volym ställer alltså betydligt högre krav på återhämtning än hög intensitet.

Källa: Eur J Appl Physiol. 2017 Jul;117(7):1287-1298. Comparison of the recovery response from high-intensity and high-volume resistance exercise in trained men.