Fråga experten: Är grönt te fettförbrännande?

Jag har läst att grönt te ska hjälpa till med att öka fettförbränningen. Om så, hur många koppar om dagen ska jag dricka?

DAVID svarar: 

Ja och nej. Grönt te innehåller en antioxidant som heter epigallokatechingallat (EGCG), vilken i flera studier har visat sig kunna påverka musklernas mitokondrier, så att de växer till och får en högre kapacitet. Man har också kunnat observera en tendens till ökad andel fettanvändning i fastande tillstånd. Man kan även misstänka att det hos otränade individer skulle kunna påverka andelen fettoxidation vid träning positivt. Det är dock ytterst tveksamt om EGCG har någon mätbar effekt på kroppens omsättning av de olika makronutrienterna hos tränande individer. 

Ett par studier visar att EGCG kan påverka fettoxidation och insulinkänslighet positivt, men har ingen effekt på mängden kroppsfett. Däremot finns visst stöd för att EGCG kan minska mängden fett kring inre organ genom en omfördelning av kroppsfettet till andra delar av kroppen. 

Kom också, som alltid, ihåg att fettoxidation och förändring av fettmassan är två helt olika saker. Att ha en bra kapacitet till fettoxidation är bra, inte minst om man vill bli duktig på uthållighet. Men det går att ha världens högsta fettförbränning och samtidigt öka i fettvikt. Förändringen av din fettvikt beror ju på förhållandet mellan hur mycket fett du tar ifrån fettvävnaden och hur mycket som lagras in. Att ha en ”hög fettförbränning” hjälper alltså inte alls om du samtidigt fyller upp fettlagren igen med det du äter.