Bör man vara rädd för muskelnedbrytning vid diet?

Muskelnedbrytningen ökade inte hos unga män som underåt med 40 procent av sitt kaloribehov, vare sig de tränade eller inte.

Muskeluppbyggnaden minskade visserligen en del, men styrketräning och ett proteinintag på 2.4 gram per kilo kroppsvikt och dygn, motverkade eller eliminerade den sänkningen. 

Källa: Pronounced energy restriction with elevated protein intake results in no change in proteolysis and reductions in skeletal muscle protein synthesis that are mitigated by resistance exercise. Faseb Journal, September 12, 2017.