Fråga experten: Feedback efter tävling?

Jag debuterade i år i bikini fitness och undrar nu om det går att få tag i feedback från domarna som dömde, och/eller protokollsiffrorna från tävlingen? Jag vill ju gärna veta vilka förbättringsområden som fokus ska läggas på innan jag kliver upp på en scen igen.

HELENE svarar: 

Domarna ger tyvärr inte längre feedback i efterhand till de tävlande. Sporten har vuxit enormt de senaste åren, framför allt i antalet tävlande atleter, tack vare bikini fitness och men´s physique som relativt nyligen kom in som grenar. Det är såklart jätteroligt! Men detta innebär även mer arbete och administration kring varje tävling och även ännu fler tävlande som söker feedback hos domarna.

Beslutet om att domarna inte längre ska ge ut feedback efter avslutad tävling fattades under 2013 års domarkonferens och orsaken är, som sagt, att vissa domare helt enkelt får en väldigt hög arbetsbelastning och för mycket förfrågningar från deltagare som just då ivrigt söker återkoppling och feedback. 

Det finns dock många andra som kan ge relevant och konstruktiv feedback, som till exempel teamledare, tävlingscoacher och andra rutinerade inom branschen, om du frågar lite snällt.

När det kommer till din fråga kring domarprotokollen så är de bara till för sekretariatet inom SKKF samt vissa utbildare. Ingen annan kommer åt dem. Det är IFBB:s regler angående interna arbetsverktyg som gäller för dessa protokoll. I Sverige publicerade man, till skillnad från alla andra IFBB-anslutna länder, under några år dessa protokoll offentligt, men det är nog fem år sedan nu som IFBB satte ned foten angående detta.