Forskning: Kaffe bygger muskler

Att en genomsnittlig svensk arbetsplats skulle totalhaverera inom ett par dygn i fall kaffetillgången ströps är en inte alltför vågad domedagsprofetia. Kaffe ökar vakenhet och alerthet, förbättrar koncentrationsförmåga och psykiskt mående samt tros skydda mot en rad kroniska sjukdomar och krämpor.

Ett djurförsök från slutet av januari i år tyder på att kaffet också hjälper till med muskelbygget. Möss vars föda spetsats med 0,3 och 1 procent kaffe kunde skörda finfina träningsresultat i form av ökad muskelmassa och greppstyrka vid sidan om labbvärden som ytterligare stödde resultaten, som förbättrat TGF-β/Myostatin samt mTORC1-reaktionsväg.

Kaffe innehåller fler än 1000 bioaktiva ämnen, de flesta polyfenoler med bred påverkan på fysiologins cellreaktioner. 

Källa: Coffee consumption promotes skeletal muscle hypertrophy and myoblast differentiation