Skitpass i bänken!

Missade 270 kg med 15 cm kloss…