Reply To: vad är värst?

Home Forums Repan vad är värst? Reply To: vad är värst?

#912902

Men om man tycker riktigt mycket om en person och denna gör slut, då kan det eventuellt ta lång tid innan man kommer över personen.

Om densamme bedrar en så blir den bedragne förbannad och kanske har lättare och glömma samt gör slut själv. Risken där är bitterhet.

Vad är värst om man ser till de komplikationer som offret kommer få utstå?

Vad som är moraliskt mest rätt är ju solklart däremot