Reply To: Now Playing

Home Forums Repan Now Playing Reply To: Now Playing

#185856

Kan nog aldrig tröttna på Socker[/b] med Kent[/b] Första versen har fantastiskt bra text med.

Spelar det längre någon roll
Jag orkar inte slåss
Det är bortom min kontroll
Du lämnade mig ensam
Och självklart blev jag rädd
Min sista gnista hopp var att synas att bli sedd
Och jag glömmer bort att andas
För sex, musik och våld
var det vackraste som hänt mig sen själen min blev såld
Att synas utan att verka ser enkelt ut på håll
Men jag lever på impuls nu via fjärrkontroll
Men jag sa alltid nej

Men ingen, ingen, ingen, ingen hör… x4[/b]”