Information

BODY Magazine

Sedan starten 1981 har BODY inspirerat tiotusentals människor till träning och till sund kosthållning. Därigenom har tidningen på många sätt bidragit till att utveckla tränings- och gymkulturen i Sverige. Tidningen riktar sig till de med ett utvecklat träningsintresse, och till de som betraktar sin träning som en prioriterad livsstil.

Innehållet är fokuserat på artiklar om personligheter i gymvärlden, initierade träningstips samt artiklar om kost och diet. Målgruppen och de som köper tidningen är harmoniserad. Vi gör en tidning för de som är intresserade av träning, de som lever med och för sitt intresse. Att träna hårt.

1981-1985

Tidningen heter BODYBUILDING & kraftsport, där ordet BODY står på egen rad, och kraftsport skrivs ut gement. Den gröna grodan är med från början. Metallicbokstäver används.

1985-1988

Tidningen heter fortfarande BODYBUILDING & KRAFTSPORT. Nu är ordet kraftsport stiliserat i versaler, dock i mycket liten grad. BODY dominerar fortfarande. Grodan är kvar. Typsnittet generellt enkelt.

1989-1990

Grodan tas bort och tidningen döps om till B&K Sports Magazine, där tonvikten ligger på B&K.

1991-1995

Loggan ändras igen. Namnet är fortfarande B&K Sports Magazine, men nu tillåts Sports Magazine löpa nästintill amok. B&K är närmast osynligt.

1996-2004

Loggan ändras igen, nu tillbaka mot ursprunget. Denna gång tas metallicbokstäver, nu i 3D tillbaka. Tonvikten ligger återigen på B&K, och Sports Magazine tonas ned.

2005-

Loggan ändras och namnet förtydligas. Efter åtta år i samma kostym (den längsta i vår historia) kan vi bara utbrista Halleluja!

BODY.se