Reply To: Hur lång tid klarar ni utan sötsaker eller skräpmat?

Home Forums Deff och fettminskning Hur lång tid klarar ni utan sötsaker eller skräpmat? Reply To: Hur lång tid klarar ni utan sötsaker eller skräpmat?

#218745

Att folk inte lyckas med sina resultat och att nå sina mål kan nog till stor del bero på
andra saker än hur många mål mat man äter per dag. Eller huruvida man tajmar
protein/kolhydratintag. Och vice versa.

Varför diskuteras inte mental inställning, vilja, målbild och uthållighet? Mycket mer
intressant och, vad jag själv tror, mer avgörande för att komma dit man vill.