Proteinkvalitet: Något att bry sig om?Fre

Det diskuteras ofta om proteinkvalitet, och producenter av kosttillskott hävdar ofta att just deras protein har högst kvalitet. Det finns olika sätt att mäta proteinets kvalitet, och när det gäller kosttillskottsproducenter brukar man använda rent teoretiska mått. Chemical score är ett sådant, och det grundades av Block och Mitchell 1946. Skälet var att man ville förbättra proteinets kvalitet i livsmedel och livsmedelsråvaror.

Det kan fylla en funktion för den som äter väldigt lite och ensidigt, eftersom det är då proteinkvaliteten har störst betydelse.

Chemical score

Eftersom chemical score, av kosttillskottsproducenter, har lanserats som en metod att bedöma proteinkvalitet för dig som tränar, ska vi titta närmare på det. Detta mått är rent teoretiskt då det går ut på att man utgår från det intag av de essentiella aminosyror, som anses vara optimal för en icke-tränande person. Detta är ett ganska grovt antagande, och man tar inte alls hänsyn till de icke-essentiella aminosyrorna. Man tar inte heller hänsyn till att en person som tränar förbrukar mycket aminosyror som bränsle. Särskilt de grenade aminosyrorna går åt i de arbetande musklerna.

Hur får man fram det?

För att få fram chemical score jämför man det aktuella livsmedlet/proteinpulvret med den sammansättning som anses optimal för icke-tränande. Ofta har ägg eller människomjölk använts som jämförelse, då dessa livsmedel anses ha mycket bra proteinkvalitet. Låt oss anta att vi använder ägg som jämförelse, och att ett gram äggprotein innehåller 100 mg av aminosyran X. Om det undersökta livsmedlet/proteintillskottet bara innehåller 70 mg av den aktuella aminosyran per gram protein, kommer det att ge ett chemical score på 70 för den aminosyran. Likadant gör man med övriga 8 essentiella aminosyror, och den som har lägst värde är flaskhalsen och sätter därmed chemical score för hela proteinet.

Brister hos chemical score

Olika aminosyror har dock olika funktioner och vissa behövs i större mängd i andra, speciellt när det gäller tränande personer, eller personer med andra särskilda behov. För dessa kan det därför vara allvarligare med för lite av en viss aminosyra jämfört med en annan. En bra jämförelse är följande : Om en bil bara har 75% av spolarvätskan kvar, så är det inte lika allvarligt som om den bara har 75 % av hjulen kvar. I praktiken innebär ett chemical score över 100 att proteinet är fullvärdigt, och att alla värden däröver är helt ointressanta. Upphovsmännen bakom chemical score har dessutom uttryckligen betonat att alla värden över 100 ska betraktas som 100, och att inga högre värden får användas i marknadsföringssyfte.

Dessutom tyder ett värde över 100 på att det är väldigt mycket essentiella aminosyror i proteinet. Eftersom även de icke essentiella aminosyrorna behövs för muskeltillväxt och återhämtning är det inte bra med för mycket essentiella. Bara för att de icke essentiella aminosyrorna kan produceras i kroppen betyder inte det att de är mindre viktiga än de essentiella. Alla aminosyror ingår i muskelproteiner, och har du för lite icke essentiella betyder det att kroppen måste bilda egna aminosyror, vilket är kostsamt. Dessutom ser vissa näringsfysiologer de icke essentiella som de viktigaste, då kroppen behöver dem så mycket att den har utvecklat möjligheten att själv producera dem. Ett högt chemical score är därför inget som borgar för ett bra proteinpulver för dig som tränar. Det är balansen som räknas.

Inget för tränande

När du tränar förbrukar du särskilt mycket av de grenade aminosyrorna (valin, isoleucin och leucin) och alanin, vilket gör att du har annorlunda behov än personer som inte tränar. Dessutom kan det finnas anledning för idrottare att inta mer av aminosyror som glutamin och arginin, då de stärker immunförsvaret och fyller ut muskelaturen. Även glycin kan vara intressant då det ökar cellvolymen, och aminosyror som taurin och karnitin ingår inte i proteiner, vilket gör att de kommer att sänka chemical score. En tillsats av dessa kommer att förbättra kvaliteten för idrottande människor, men samtidigt sänka chemical score! Andelen av den begränsande essentiella aminosyran kommer ju att sjunka när något annat tillsätts till pulvret.

FAQ

För att belysa chemical score lite extra har jag summerat några frågor och svar jag har fått på ämnet:Fråga: Vad är Chemical Index?

Svar: Det är ett teoretiskt mått på proteinkvaliteten, dvs man räknar ut det näringsmässiga värdet hos ett protein genom att sätta in de essentiella aminosyrorna i en matematisk ekvation. Det korrekta namnet på metoden är Chemical Score, men vissa tillverkare har valt att kalla det Chemical Index. Det ger ett visst begrepp om hur bra kvaliteten är, men är definitivt inte det viktigaste som avgör om ett proteinpulver är bra eller inte. Både soja och vassle har t ex andra kvaliteter förutom själva aminosyrasammansättningen, och ofta blir ett proteinpulver bättre och mer prisvärt om det t ex innehåller en viss mängd soja.

Fråga: Är det möjligt att ett protein har ett Chemical Index på noll?

Svar: Nej det är inte möjligt, eftersom alla proteiner innehåller alla aminosyror, och noll kan man bara få om en aminosyra helt saknas.

Fråga: Varför påstås det att vissa proteintillskott har ett Chemical Index på noll?

Svar: Det är för att man ibland analyserar vissa aminosyror tillsammans då de liknar varandra kemiskt, och då anges de båda aminosyrorna tillsammans. Även om en av dessa aminosyror inte anges på etiketten finns den i pulvret, och det går därför inte att beräkna Chemical Index på en sådan produkt. Det rör sig därför om en misstolkning.

Fråga: Är Chemical Index viktigt?

Svar: Visst är det viktigt med proteinkvalitet, men stirra dig inte blind på det. Dels finns det andra sätt att uppskatta proteinkvalitet (t ex NPU, PER och BV), och då får man en något annorlunda gradering av de olika proteinslagen/produkterna. Dessutom blir proteinkvaliteten hos de enskilda proteinkällorna mindre betydelsefull om du äter en varierad och tillräcklig kost. Aminosyrorna från de olika proteininnehållande livsmedlen kommer att effektivt komplettera varandra, och då spelar de enskilda livsmedlens kvalitet inte så stor roll. Dock är proteintillskottens kvalitet viktigare när du äter det direkt efter träningen. Då har nämligen träningen förbrukat en viss mängd aminosyror, och det gäller att tillföra protein av god kvalitet, och de aminosyror som förbrukats under träningen. Chemical score är dock inget bra mått på kvaliteten för idrottare (se ovan). I praktiken spelar mängden större roll än kvaliteten, eftersom kroppen kompletterar olika proteinkällor med varadra. Låt därför priset styra ditt val i stor utsträckning.Slutsats

Chemical score har populärvetenskapligt kallats chemical index, troligen för att utnyttja intresset för det glykemiska indexet. Skillnaden är dock att det glykemiska indexet verkligen har effekt på fettförbränning, muskelutveckling och uthållighet, medan chemical score/index är relativt ointressant för dig som tränar.