WADA:s nya dopinglista finns nu på svenska

WADA (World Anti-Doping Agency) har uppdaterat dopinglistan, den nya gäller från 1 januari, 2011. Listan är nu översatt och återfinns på RF:s hemsida. Dopinglistan utgör en internationell standard i ”The World Anti-doping Code”, som IFBB förbundit sig att följa.

WADA:s dopinglista finns på svenska hos RF.se

Dopinglistan har fått en ny kategori substanser, ”Icke godkända substanser (S 0)”. Intramuskulärt tillförda trombocytderiverade beredningar (mer ”känt som PRP eller blood spinning”) är inte längre förbjudna. Fr.o.m. 2011 är idrottsutövare inte längre skyldiga att göra en särskild deklaration av bruk för vissa inhalerade beta-2-stimulerare (salbutamol och salmeterol) och lokal behandling med kortison. Övriga ändringar finns förklarade under Explanatory Notes 2011 på WADA:s hemsida.