Undersökning kring kroppsuppfattning – tankar kring mat och ätande

Joy Williamsson förbereder just nu sin kandidatexamensuppsats i psykologi, och behöver några fler deltagare i sin studie. Undersökningen görs online och handlar om om människors uppfattningar om kropp, samt tankar kring mat och ätande. Vill du vara med och delta anonymt?

Jag skriver just nu min C-uppsats som kommer handla om träningsvanor, mat, kroppsuppfattning m.m och behöver personer som deltar i en liten studie. Det tar ca 15 minuter att svara på enkäten, man behöver inte skriva något utan bara kryssa i olika svarsalternativ.

Jag vore otroooligt tacksam om ni ville ställa upp. Tack till alla vänliga själar på förhand för ert deltagande!

Informationen kommer att sammanställas utan namn så att ditt svar är anonymt. Resultaten från studien kan eventuellt komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men ingen enskild individ kommer att kunna identifieras. Deltagande är helt och hållet frivilligt. Du kan, när som helst, utan att ytterligare motivera ditt beslut välja att avbryta din medverkan.