E-handeln lyfter mot nya höjder

Sportfack april 2014 – tema statistik.

Försäljningen av sportprodukter på nätet fortsätter att slå rekord. Även under de kommande åren väntas kraftig tillväxt.

Sportfack har skrivit det förr och vi lär få anledning att skriva det igen: E-handeln går som tåget. Sportbranschen klev dock på tåget relativt sent och i förhållande till branscher som elektronikhandeln och sko- och klädhandeln ligger sportbranschen fortfarande långt efter, även sett till hur stor procentuell andel näthandeln utgör av den totala handeln i respektive bransch.

Under de nio senaste kvartalen har sportbranschen haft högst tillväxt av alla branscher under alla kvartal förutom ett. I fjol ökade försäljningen av sportprodukter på nätet av svenska e-handelsföretag med 28 procent vilket gav en total försäljning inklusive moms på cirka 1 miljard kronor enligt e-barometern som tas fram av Postnord, Svensk Digital Handel och HUI Research. Siffrorna inkluderar även svenska bolags utländska försäljning.

Flera orsaker ligger bakom ökningen enligt Carin Blom, analytiker på HUI Research.

– Vi har överlag en jättestark hälsotrend i Sverige och det påverkar sportbranschen positivt. Men det handlar också om att vi har fått fler aktörer och att konsumenterna blir allt mer vana vid att handla sportprodukter på nätet, säger Carin Blom.

De senaste kvartalen har sportbranschen kunnat skryta med tillväxttal på högt över 20 procent. Carin Blom tror på en fortsatt bra tillväxt även under innevarande år men menar att tillväxten kan komma att mattas av något.

– Tillväxttalen kommer antagligen inte att ligga på samma nivå som de gjort de två föregående åren. Branschen börjar mogna och i takt med att omsättningen ökar kommer tillväxttalen samtidigt att bli lägre. Men vi kommer absolut att få se fler satsningar, både från etablerade aktörer som breddar sig och från nya aktörer, säger Carin Blom.

Även e-handeln som helhet hade en kraftig tillväxt under förra året och ökade med 17 procent. Sett över den senaste tioårsperioden har e-handeln ökat från 4,9 miljarder kronor 2003 till 37 miljarder kronor förra året, en ökning med 655 procent. I dag utgör e-handeln 6 procent av den totala detaljhandeln. E-handelsförsäljningen av sportprodukter utgör 4,5 procent av den totala sportproduktsförsäljningen vilket placerar branschen under snittet.

Arne Andersson, e-handelsspecialist på Postnord, är övertygad om att e-handeln i Sverige kommer att fortsätta att öka kraftigt även under de kommande åren.

– Jag skulle nästan vilja säga att ökningen kommer att vara ännu kraftigare. Det finns inga tecken på en motsatt utveckling. Det enda hotet jag ser är bristande lönsamhet, säger Arne Andersson.

För att trygga lönsamheten krävs det att handlarna satsar ännu mer på logistiken enligt Arne Andersson. Tillväxten samt faktumet att de olika säljkanalerna flyter ihop allt mer ställer högre krav på just logistiken.

– Handlarna kan inte bara satsa på marknadsföring. Effektiviseringar och automatiseraringar av logistiksystemen måste gå hand i hand med tillväxtstrategierna, säger Arne Andersson.

Outnorth är en av de ledande e-handlarna i sportbranschen och ett bra exempel på den kraftiga tillväxten inom e-handeln. Förra året nästan fördubblades försäljningen på bolagets fem marknader när den gick från 90 miljoner kronor 2012 till 172 miljoner kronor 2013.

– Vi har prylar på lager och håller vad vi lovar vilket är viktigt inom e-handeln. Men det handlar också om att vi har en bredd på sortimentet som ingen fysisk butik kan matcha och om att vi har lyckats nå ut till konsumenterna med vår marknadsföring, säger Outnorths vd Lars Nykvist.

Sverige är Outnorths största marknad men företaget är även verksamt i Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Under de närmaste åren räknar Lars Nykvist med en fortsatt kraftig tillväxt för Outnorth. Bolagets prognos är att försäljningen av sportprodukter över nätet kommer att öka med omkring 25 procent. Eftersom Outnorth dessutom har siktet inställt på att ta marknadsandelar kan tillväxtkurvan bli brant, något som ställer stor krav på företaget.

– Det krävs att vi håller ordning på grejerna. Vi ska inte låta någonting hamna mellan stolarna och bygger en stark organisation med tydliga rutiner. Dessutom har vi kapitalet som krävs för kraftig tillväxt, säger Lars Nykvist.