Dessa är de bästa bicepsövningarna!

Arnold visar en effektiv övning.

Genom att mäta muskelaktiviteten via EMG har forskare tagit reda på vilka övningar du ska använda för att aktivera biceps brachii bäst.

American Council on Exercise (ACE) är en ideell organisation genomför utbildningar och certifierar tränare. ACE beställde en studie på bicepsövningars effektivitet av forskare på Wisconsin–LaCrosse Universitet.

Följande sju övningar togs med i studien:

 • Bicepscurl i kabelhiss
 • Skivstångscurl med rak stång
 • Enarms koncentrationscurl med hantel
 • Chins med omvänt grepp
 • Skivstångscurl med EZ-stång
 • Sittande hantelcurl på lutande bänk
 • Stående enarmscurl med stöd mot lutande bänk

På bilden nedan ursprung och fäste för Biceps brachii (den tvåhövdade överarmsmuskeln, allmänt kallad biceps).

Resultat

De av de undersökta övningarna som aktiverar biceps brachii mest mätt med EMG:

 1. Enarms koncentrationscurl med hantel
 2. Bicepscurl i kabelhiss
 3. Chins med omvänt grepp
 4. Skivstångscurl med rak stång
 5. Skivstångscurl med EZ-stång
 6. Sittande hantelcurl på lutande bänk
 7. Stående enarmscurl med stöd mot lutande bänk

Dock bör man ha i åtanke att vissa av dessa övningar isolerar biceps brachii mer än andra. Bland annat ger koncentrationscurl mer fokuserad effekt på just biceps brachii jämfört med till exempel skivstångscurl där närliggande muskelgrupper kan gå in och hjälpa till. Det forskarna fokuserade på här var just biceps brachii.

Läsa mer om studien hos ACE.