Rapport från förbundets årsmöte

På kroppskulturförbundets årsmöte i lördags gavs sammanställning från det intensiva tävlingsåret 2014 – 1337 licensierade tävlande på över 140 föreningar! 2015 firar SKKF 60 år och det ser ut att sättas nya rekord på alla håll och kanter.

De närvarande röstberättiga distrikten och dess representerande ombud var Rachid Misk (Gästrikland), Dimitri Skarmutsos (Stockholm), Claes Aronsson (Skåne), Torbjörn Mark (Södermanland) och Alexandra Biörnstad (Värmland).

2014 blev ett ytterst aktivt år, där styrelsen fick fullt upp med att planlägga, verkställa och följa upp arrangemang. Det skedde en kraftig tillväxt i antalet tävlande och föreningar, där många inblandade gjorde sin debut inom kroppskultur.

Detta gjorde att särskilt att förbundets administration blev tungrodd. En kanslitjänst inrättades för att hinna med hantera ärenden och ge de tävlande och föreningarna bättre service.

Procentuell fördelning av starter i respektive disciplin under 2014:

  • Bodyfitness: 20 %
  • Bikini Fitness: 19 %
  • Bodybuilding: 18 %
  • Men’s Physique: 16,5 %
  • Classic Bodybuilding: 12 %
  • Athletic Fitness: 10,5 %
  • Women’s Physique: 4 %

Till både EM och VM 2014 har uttagningskommittén gjort ett stabilt jobb (landslagen har bärgat åtskilliga medaljer respektive finalplatser, på EM tog alla tävlande sig till minst semifinal). Det visar att de som tar guld eller står på pallen på Svenska Mästerskapen är konkurrenskraftiga internationellt, inte minst på europanivå.

Räkneskaperna har hanterats av Breda Affärsutveckling/Revision AB, deras revisionsberättelse pekar på att allt var välskött och att intäkterna i den ideella föreningen gått tillbaks till medlemmarna. Under 2014 återgick 95 % av intäktsposterna till verksamheter i förbundets regi.

De närvarande på SKKF:s årsmöte. Foto: Tobba Mark