Enkät om träningshandledning

Har du en PT som du anlitar i person eller via nätet? Då kan du vara med och hjälpa en student inför dennes kandidatexamen i folkhälsovetenskap. Ditt svar på en enkät kommer ligga till grund för en C-uppsats.

Den studerande skriver:

Jag söker personer som kan svara på en enkät som ligger till grund för min C-uppsats. Alla kan delta, men har du en personlig tränare på ett gym eller en personlig tränare via nätet så är du extra intressant.

Fysisk aktivitet är idag ett aktuellt hälsoämne i vår allt mer stillasittande livsstil, att ta hjälp av utomstående personer för att göra en förändring i beteende är något som många personer gör.

Syftet med min uppsats är att studera olika former av träning och träningshandledning, och motivation till fysisk aktivitet. Detta område är inte undersökt tidigare trots att det är mycket viktig och därför önskar jag nu din hjälp med att besvara en kortare webbenkät!

Jag skulle bli mycket tacksam om du kan ta cirkaa 10 min av din tid för att svara på enkätfrågorna, du är anonym. Enkäten hittar du på följande länk: https://www.webbenkater.com/s/43d3a2c

Glöm inte att kicka på ”skicka” när du klar.

BODY.se: Vad som krävs för att bli en framgångsrik tränare!

Personlig tränare är ett yrke som blir allt mer populärt. Och nog kan det kännas som en dröm att få arbeta med det roligaste som finns: träning! Vi tar oss en titt på vad som krävs för att lyckas, och vilka vägar man kan ta dit.

Intresserad av att bli personlig tränare? Du är inte ensam. Träningen blir ett allt viktigare inslag i människors liv, och med det ökar behovet av duktiga personliga tränare.