Inget vin utan träning

Inom forskning på alkohol, nutrition och hälsa har man sedan 1990-talet talat om ”den franska paradoxen”, alltså att trots att fransmännen i snitt äter både mer mättat fett och dricker mer vin än många andra jämförbara länder är hjärt- och kärlsjukdomar inte lika vanligt förekommande i Frankrike.

Torra viner har mycket lågt kolhydratsinnehåll. Foto: REDAV/Shutterstock

I en interventionsstudie som går under namnet ”In Vino Veritas” (Sanning i vin) har kardiologen Miloš Táborský, vid Palacký Universitetssjukhus fått fram överraskande resultat.

Under ett år drack deltagarna en liten mängd vin per vecka, för män var det cirka 3 deciliter per dag, för kvinnor cirka 2 deciliter. Hälften drack Pinot noir, och hälften drack Chardonnay Pinot. Deltagarnas kost och träningsvanor spårades dessutom.

Enligt Táborský fann man att denna ”modesta” vinkonsumtion bara skyddade de individer som samtidigt tränade regelbundet. Dessutom fann man inget stöd för traditionella teorier kring oxidativ stress och antioxidanter – som finns mer i rött än vitt vin. För de deltagarna i studien som inte tränade hade vinkonsumtion ingen märkbar skillnad i hälsa.

Dock menar upphovsmännen att den stora slutsatsen att dra av detta är att det knappast går att isolera enskilda element inom en diet eller ett visst hälsoprotokoll, utan att det är ett komplicerat biologiskt samspel.

Det man däremot kan konstatera är att träning än en gång visar sig vara enkom positivt för hälsan, men det är ett faktum de flesta av oss redan förstått.

Professor Milos Taborsky presenterade studien vid ESC-kongressen i Barcelona 2014.

Läs även artikeln ”Sanningen om alkohol, fettförbränning och muskeltillväxt”:

Sommar, sol och alkohol. En dödsfälla för formen, eller inget att oroa sig över? BODY ger dig den oförblommerade sanningen kring Sveriges favoritdrog.