Robot-pt:s åt Singapores seniorer

En allt större andel av världens befolkning utgörs av seniorer, och fortsatt aktivitet är viktig för att bibehålla både mental och fysisk funktion. I Singapore planerar man nu att låta robot-pt:s motivera till motion på äldreboenden.

”Robocoach” framträdde häromveckan vid en regeringssponsrad utställning där olika planer inför framtidens aktiva åldrande visades upp.

Singapores kommunikationsminister Yaacob Ibrahim deltog i en robotklass vid mässan Silver IT Fest.

Singapores regering gör en satsning på smarta it-lösningar för att hantera de utmaningar den åldrande befolkningen samt tätboddheten ställer på landet (önationen är världens näst mest tätbefolkade land samt har en av världens snabbast åldrande befolkning).

En mängd olika äldreboenden kommer framöver utrustas med denna robot som ska hjälpa personalen genomföra träningsklasser. Robocoach utför själv rörelserna, och har en skärm på huvudet som visar olika ansiktsuttryck samt en större skärm i bröstet som ger detaljerade instruktioner.

Förutom att demonstrera rörelserna inför en grupp ska Robocoach också kunna använda sina sensorer för att ge individuell feedback så att övningarna utförs korrekt.