Den ostoppbare besökte klimatmötet

Arnold Schwarzenegger besökte klimatmötet i Paris för berätta om sina erfarenheter från då han var guvernör för delstaten Kalifornien, USA:s stora ekonomiska motor.

De omvälvande förändringar som genomförts och höga mål som satts i Kalifornien gör att han vet vad som är möjligt att genomföra om man bestämmer sig för att ta klimatfrågan på allvar.

I ett väl spritt inlägg på Facebook – I don’t give a **** if we agree about climate change – utvecklar han hur han ser på denna ödesfråga, och varför även skeptiker bör se egennyttan i att minimera utsläpp och öka användandet av förnybara energikällor: 

Let’s put climate change aside for a minute. In fact, let’s assume you’re right.

First – do you believe it is acceptable that 7 million people die every year from pollution? That’s more than murders, suicides, and car accidents – combined.

Every day, 19,000 people die from pollution from fossil fuels. Do you accept those deaths? Do you accept that children all over the world have to grow up breathing with inhalers?

Now, my second question: do you believe coal and oil will be the fuels of the future?

Besides the fact that fossil fuels destroy our lungs, everyone agrees that eventually they will run out. What’s your plan then?

SVT fick en exklusiv intervju med mannen med ett mål. I princip hade reportern ej behövt ställa någon fråga.

Standardmodellen är först något beröm (”I like your shirt”, ”what a nice ring” eller som i detta fall ”I like Sweden”), sedan levererar Arnold det besked som Arnold bestämt ska framgå – oavsett vad frågorna var 🙂

Något som han lärt sig genom de tiotusentals möten med reportrar då han promotade sina filmer eller andra projekt. Schwarzenegger är en ostopppbar marknadsföringmaskin.