Hur påverkar kön träningsaptiten?

I studier på män och kvinnor som börjar träna händer ofta att männen går ner i vikt även då de uppmanas äta när de är hungriga; de verkar inte kompensera särskilt bra för den ökade energiförbrukningen och förlorar alltså fettmassa utan problem.

Samma effekt ses däremot inte hos kvinnor, som under samma typ av studier tycks matcha den ökade energiförbrukningen med ett ökat energiintag, vilket får konsekvensen att fettförlusten ofta uteblir. Skälen till detta har forskarna nu valt att titta närmare på.

Vid energiunderskott får kvinnor starkare respons av ett hungerhormon. Foto: Undrey

Studiens upplägg

Här delades män och kvinnor in i separata grupper och fick i sin tur fick ägna sig åt ett av två olika upplägg under fyra dagar.

  • BAL ökade sin energiförbrukning med 30 % genom att gå på ett löpband, men kompenserade detta genom att öka samtidigt öka energiintaget med 30 % så att nettoeffekten blev energibalans.
  • DEF hade samma upplägg, men kompenserade inte energiintaget vilket resulterade i ett energiunderskott på 30 %.

Efter fyra dagar hade männen och kvinnorna i DEF skapat ett energiunderskott på 3 000 resp 2 400 kcal. Båda grupperna testades på respektive upplägg, med ett antal dagars vila mellan uppläggen. Blodprover togs efter varje upplägg och jämfördes sedan med blodprover som tagits innan start.

  • Resultaten visar att det hungerstimulerande hormonet ghrelin var 32 % högre hos kvinnorna efter DEF, och 25 % högre efter BAL, i jämförelse med normala värden.
  • Hos männen sågs inga signifikanta skillnader i ghrelin efter vare sig DEF eller BAL.
  • Hos kvinnorna var även insulinhalten reducerad med 28 % under DEF och 15 % efter BAL, medan forskarna hos männen endast fann en skillnad efter DEF (-17 %).

Med utgångspunkt i dessa resultat verkar det som om aptitreglerande mekanismer sattes i spel även då kvinnorna åt tillräckligt för att kompensera för den ökande energiförbrukningen.

Man fann däremot ingen effekt av BAL eller DEF på hormoner som reglerar ämnesomsättningen (thyroidhormoner och leptin) hos endera kön. Detta beror förmodligen på att studieperioden var för kort, då man vid tidigare studier sett att energiunderskott efter längre perioder påverkar leptin och thyroidhormon negativt.

Träning ökar inte hungerstimulerande hormon hos män på samma sätt som för kvinnor. Foto: Art-Of-Photo

Tolkning av resultaten

Resultaten styrker tidigare observationer kring skillnader mellan könen när det gäller aptitreglering och träning, men ger nu en fysiologisk förklaring till fenomenet; hos kvinnor ser man en mycket starkare respons av hungerhormonet ghrelin när ett energiunderskott skapas. Och, lustigt nog, även då energiförbrukningen ökar men ändå kompenseras med extra mat (BAL).

Även den lägre insulinhalten som sågs hos kvinnorna kan sätta igång aptiten genom att stimulera utsöndringen av den aptitreglerande neurotransmittorn NPY (neuropeptid Y).

Båda dessa mekanismer bidrar alltså till att kvinnor lätt och ledigt ”äter ikapp” energiunderskottet som skapas av träning. Hos män ses generellt inte samma respons och aptiten hänger helt enkelt inte riktigt med i svängarna då energiförbrukningen ökar.

Tidigare studier visar att kvinnors fertilitet minskar under perioder med lågt energiintag. En teori kring den bakomliggande orsaken att kvinnor har ett effektivt aptitregleringssystem grundar sig i den mänskliga evolutionen; att känna av och snabbt tillgodose energibehovet med syfte att säkra reproduktionsförmågan var en stor fördel under bistra tider.

Refereser

  • Hagobian, et al. effects of exercise on energy regulating hormones and appetite in men and women. Am J Physiol regul integr Comp Physiol. 2008 dec 10.

Gillade du artikeln? Missa inte att gilla BODY på Facebook!