Mer muskler av kvällsträning?

Hör du till dem som kombinerar styrke- och konditionsträning i samma pass?

Då är det möjligt att du får större muskeltillväxt om du tränar på kvällen i stället för på morgonen. I en studie fick 42 unga män träna sina kombinerade pass antingen på morgonen eller kvällen. Båda grupperna ökade sin muskelmassa under den 24 veckor långa studien, men kvällsgruppen hade ökat mer. Denna skillnad gjorde sig dock inte gällande förrän efter tolv veckors kontinuerlig träning, så rör det sig om enstaka tillfällen spelar det sannolikt ingen roll alls. En ytterligare effekt som observerades var att träningseffekten blev större om konditionsträningen utfördes före styrketräningen.