Tömning och laddning, hur funkar det?

Jag står inför min första fitnesstävling och undrar över det här med uppladdning inför tävling. Vad är det man ska tömma och fylla? Behövs det några tillskott?

David svarar:

Inför tävling i fitness och bodybuilding vill man visa upp en så väldefinierad kropp som möjligt. Därför jobbar man på att fylla upp musklerna med vätska för att öka muskelvolymen. Här används många olika metoder, vissa bra, andra mindre bra och en del rentav farliga.

Ungefär en vecka innan tävling stryps kolhydratintaget rejält samtidigt som man tränar ett eller flera uttömmande pass. Detta resulterar i kraftigt minskade glykogendepåer i musklerna, vilket sänder en signal till kroppen om att fylla glykoglagren så effektivt som möjligt när tillfälle ges. Påföljande dagar fyller man sedan på med stora mängder kolhydrater och vätska. Effekten blir att muskelglykogenet hamnar på betydligt högre nivåer än normalt, vilket också resulterar i stora mängder vätska i musklerna eftersom kolhydrater binder vätska. Parallellt jobbar många med mineralbalansen, främst med natrium och kalium. Dessa två mineraler kan sägas ha motsatt effekt då natrium ansamlas i blodet och ökar blodtrycket medan kalium ansamlas i kroppens celler och ökar det intracellulära vätsketrycket. 

Eftersom man vill dra in vätska i musklerna är det vanligt att i kombination med kolhydratladdningen även ta ett kaliumtillskott för att på så vis ytterligare öka vätskemängden, samtidigt som natriumintaget (salt) minskas kraftigt mot slutet. Det är också vanligt att vätskeintaget minskas kraftigt sista dygnet. Sammantaget gör detta att vätska pumpas bort från blodet och in i framförallt musklerna. Undvik dock att laborera med dina mineral- och vätskebalanser under någon längre tid eftersom både för lite och för mycket av dessa mineraler på sikt kan vara skadligt. Vill du testa detta skarpt bör du ta hjälp av någon med god kunskap inom området.