Hormonfrisättning i samband med styrketräning

Man har länge vetat att träning, och styrketräning i synnerhet, frisätter stora mängder hormoner, både anabola och katabola, i samband med passet.

Tidigare har det varit vedertaget att denna akuta hormonfrisättning inte har någon koppling till muskeltillväxten, men i en ny studie där man följde deltagarna mer noggrant fann man att oavsett om man tränade med hög intensitet eller hög volym så kunde 70 % av muskeltillväxten deltagarna uppvisade förklaras av just den individuella hormonfrisättningen som träningen åstadkom. 

Det finns mängder av sätt att åstadkomma en större frisättning av anabola hormoner (eller minska frisättningen av katabola hormoner) i samband med träning, allt från dietära manipulationer till olika set- och repsupplägg. Har man tidigare helt ignorerat detta i och med att det inte ansågs ha någon påverkan på muskeltilllväxten kanske det nu är dags att börja ta hänsyn till sådana faktorer.