Positiva effekter av CLA under deff

Jag har blivit rekommenderad CLA under min deff. Vad är CLA och varför ska det vara bra? Är det ett säkert tillskott?

DAVID JONSSON SVARAR: 

CLA står för ”conjugated linoleic acid” eller konjugerad linolsyra på svenska. Det är ett samlingsnamn för flera olika fettsyror som har det gemensamt att de har något som kallas konjugerade dubbelbindningar, till skillnad från den vanligt förekommande linolsyran är de inte separerade av en metylengrupp. CLA är faktiskt en transfettsyra och finns naturligt som en mindre beståndsdel i kött och mjölk från idisslande djur såsom kor. 

Det är en bakterie i djuren som heter butyrivibrio fibrísolvens som bildar dessa fetter. Den naturligt mest vanligt förekommande varianten är Cis-9,trans-11-fettsyran vilken utgör ungefär 80 procent av all CLA i kött och mjölk. Cis-9,trans-11-fettsyran har gjort sig känd för att den verkar kunna ha anti-cancereffekter medan Cis-10,trans-12-fettsyran är den som visat störst förmåga att
påverka kroppssammansättningen och även har positiva effekter på blodfetter, insulinkänslighet och
blodkärlsfunktion.  

CLA omnämns ofta som ”det nyttiga transfettet”. Man ska inte överdriva dess effekter på fettmassan men det finns relativt gott om studier som visar på positiva effekter, även om skillnaderna mellan olika studier är ganska stora. 

Sammantaget tyder det mesta på att CLA om något påverkar hälsan positivt och även kan ha en viss effekt på kroppssammansättningen, så i kombination med ett annars väluppbyggt kost- och träningsprogram kan det vara ett motiverat tillskott ur flera hänseenden.