Påverka din prestation – så funkar visualisering

Du har tidigare i BODY nämnt visualisering. Kan du förklara vad visualisering är och hur jag använder det på bästa sätt i träning och inför tävling?

ULF CARLSSON SVARAR: 

Ett av de mest kraftfulla verktygen vi har är vår visualiseringsförmåga. Vi har svårt att skilja mellan något som verkligen hänt och något vi bara tänkt, visualiserat eller sett för vårt inre. Eftersom tanken styr våra handlingar och därmed våra prestationer har vi en stor möjlighet att påverka våra kommande prestationer genom visualisering. 

Visualisering är en förmåga, en kognitiv process där vi använder tankens kraft för att skapa en imaginär upplevelse så lik verkligheten som möjligt. Målet är att skapa en situation ”med alla dess ingredienser” så verklighetstrogen som den bara kan bli. Du kan till exempel gå igenom tidigare så kallade ”best performances” eller se dig själv i nya och annorlunda situationer för att eliminera alla överraskningsmoment.

Har du utfört prestationen i ditt inre så är det lättare att göra det i verkligheten. Alla människor har en förmåga att visualisera, det handlar bara om träning. Syftet med visualisering är att i förväg se vad du ska åstadkomma, att skapa en trygghet och tro på dina kommande prestationer. Att för ditt inre skapa bilder av succé och framgång.

Genom att använda visualisering som en del av förberedelserna inför dina prestationer kan en stor del av orosmoment och osäkerhet förebyggas, vilket ger dig både en större trygghet och en bättre plattform för din prestation.

Effekten av din visualisering blir bättre ju fler sinnen du involverar – att inte bara visualisera det du ser utan också vad du hör, lukt, smak och känslor. Hur känns det att stå överst på prispallen? Hur luktar det i omklädningsrummet eller på tävlingsarenan? Hur låter applåderna när du står på podiet?

Visualisera bara det positiva och det du vill uppnå. Du kommer att ha bättre kontroll över det du skapar i ditt inre. Du kontrollerar dina rörelser och resultatet av din prestation. Vill du göra ett enkelt sinnestest som du kan använda i din visualisering så maila då mig på info@emvege.se så skickar jag det kostnadsfritt till dig.