Så påverkas muskeltillväxten av setvilans längd

Även träning med lättare belastning kan spapa muskeltillväxt om seten tas till failure. I denna studie undersöktes effekterna av olika lång setvila vid denna typ av träning. 14 unga idrottare tränade 4 set knäboj och 4 set bänkpress med en belastning på 40% av 1RM till failure med antingen 30 eller 150 sekunders setvila. Resultaten visar att hormonsvar och hypertrofi vid träning till failure med lätt belastning sker i stort sett oberoende av setvilans längd, även om man såg en viss fördel med längre setvila för underkroppen. 

Källa: Acute and long-term responses to different rest intervals in lov-load resistance training. Int J sports med.2016 dec.18

 

 

Etiketter: