Experten svarar: Farligt att träna på läkemedel?

Jag har en stor tävling framför mig om ett halvår, men en axel har smärtat länge. Med ibuprofen innan träning känns smärtan hanterbar. Är det farligt att ta smärtstillande läkemedel och styrketräna hårt?

DANIEL svarar

Att idrottare tar smärtstillande läkemedel för att kunna träna och tävla är vanligt. Därmed inte sagt att det är ofarligt. Smärtsignalen i hjärnan uppstår för att göra indviden uppmärksam på att något i kroppen inte står rätt till. Läkemedel fungerar genom att dämpa signalen så att fokus kan bibehållas på den aktivitet eller rörelse som ska utföras. Görs det här vid enstaka tillfällen vid lättare överansträngning är riskerna små, så länge träningsvolym och återhämtning till-godoses. Men om en vävnadsskada uppstått finns risk att skadan förvärras om signalerna ignoreras. 

Upprepas mönstret över tid utan ändring av volym och återhämtning ökar risken dramatiskt för att skadan förvärras. Inom styrkesport finns fall där muskelfästen brustit på grund av långvarig överbelastning i kombination med användning av smärtstillande läkemedel. Sådant får naturligtvis katastrofala konsekvenser för individen i form av smärta, konvalecens och lång rehab. Men det kanske allvarligaste, ur en idrottares perspektiv, är att tävlingskarriären kan få ett abrupt slut. 

Fundera över detta och väg för- och nackdelar mot varandra. Jag antar att det kommer fler tävlingar? Se också till att få axeln undersökt för att utesluta allvarligare skada. Därifrån får du tillsammans med läkare eller rehabpersonal göra en bedömning om du ska fortsätta din satsning med nuvarande upplägg. Ingen kommer kunna ge dig garantier och det är ytterst du själv som bestämmer om du är beredd av ta
eventuella konsekvenser av din satsning. Är det värt det?