Studie: Så påverkas muskeltillväxten av dropset

Unga män tränade antingen tre konventionella set eller ett enda långt dropset. Dropsetgruppen ökade efter sex veckor sin muskelarea dubbelt så mycket som den andra gruppen.

Det betyder naturligtvis inte att man får dubbelt så mycket muskler på sikt av dropsetträning, men metoden kan vara en värdefull del av ett komplett träningsupplägg.

Källa: Effects of drop set resistance training on acute stress indicators and long-term muscle hypertrophy and strength. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2017, Apr 26.