Hur mycket tror du koffein påverkar träningen?

40 cyklister med ett varierande dagligt koffeinintag från lågt till högt uppvisade inte några skillnader i vare sig upplevd eller faktisk prestation efter att ha fått sex milligram koffein per kilo kroppsvikt före 30 minuters maximal ansträngning.

Det finns ingen anledning av avstå från regelbundet kaffedrickande – du får effekt av extra koffein före träningen ändå.

Källa: Dispelling the myth that habitual caffeine consumption influences the performance response to acute caffeine supplementation. Journal of Applied Physiology, 11 May 2017.