Studie: Apparaterna som mäter pulsen bäst

I en ny studie mätte man puls och energiförbrukning hos sju populära handledsenheter.

Inom pulsmätningen var alla inom fem procent av faktiskt puls, men ingen av apparaterna lyckades få lägre felmätning än 20 procent jämfört med faktiskt värde för uppmätt kaloriförbrukning.

Apple kom i båda mätningarna närmast det korrekta värdet, medan Samsung var längst ifrån.