Bättre form av choklad?

Vore det inte trevligt om man kunde äta choklad regelbundet i vetskapen om att det inte bara har positiva hälsoeffekter, utan även hjälper till att komma i form? Helt omöjligt verkar det inte.

Önsketänkande? Antagligen om vi talar om obegränsat ätande, men en ny metaanalys har gått igenom studierna på området och kanske kan hjälpa dig med beslutet om det är värt att hugga in på den där chokladbiten eller inte. Kakao och mörk choklad, eller mer exakt fenolerna i kakao, har i ett antal studier visat sig ha positiva hälsoegenskaper med påverkan på blodtryck, endotel funktion och inflammationer som exempel. Om och hur choklad- och kakaointag kan påverka kroppssammansättningen är dock mer oklart. Genom att sammanställa resultaten från 35 studier där man undersökte hur kroppsvikt, BMI och midjemått i samband med kakaointag påverkades har en grupp iranska forskare dock givits ett mer samlat kunskapsläge.

Påverkan på kroppsvikt
En första anblick av de sammantagna resultaten ger ett nedslående intryck. Man såg helt enkelt inte någon påverkan alls på vare sig BMI, kroppsvikt eller midjemått av intag av kakao eller mörk choklad. Att inga av dessa faktorer försämrades är i och för sig positivt, men det hade ju varit roligt om man hade sett några förbättringar i stället. En närmare analys av resultaten ger dock en lite annorlunda bild. När man går ner på gruppnivå och bara tittar på studier som varat minst fyra veckor och där mängden mörk choklad som inmundigats varit större än 30 gram, ser man en signifikant minskning av deltagarnas BMI och kroppsvikt. Dessutom visar dessa studier även på ett icke-linjärt förhållande mellan chokladintag och minskat midjemått, där den största skillnaden uppvisades av deltagare i en studie där man åt 50 gram mörk choklad med en kakaohalt på 70 % varje dag i fyra veckor.

Effektfullt – till viss gräns
Mörk choklad verkar alltså kunna ha små men signifikanta effekter på kroppssammansättningen och midjemåttet, så länge man äter minst 30 gram om dagen och har en mätperiod som sträcker sig längre än fyra veckor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den stora kalorimängden i choklad snabbt eliminerar eventuella fördelar på kroppssammansättningen som brukandet av denna njutning har, om man äter några större mängder. Allt över 50-60 gram per dag lär snarare innebära en vikt- och fettökning bara på grund av det större kaloriintaget.
Tycker du bara om ljus mjölkchoklad har du inte mycket nytta av de här resultaten. Mjölkchoklad består mest av socker och har alldeles för lite av de nyttiga fenolerna för att kunna ge några positiva effekter, varken på hälsa eller bukomfång. Här talar vi om ren kakao eller så mörk choklad som möjligt.

Does cocoa/dark chocolate supplementation have favorable effect on body weight, body mass index and waist circumference? A systematic review, meta-analysis and dose-response of randomized clinical trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018 Mar 19:0.