Antioxidanten med många strängar på sin lyra

Linda Ericson i dagens inlägg om superämnet resveratrol och vad det kan göra för dig.

Huvudsakligen känd som en komponent i rödvin är resveratrol en mycket kraftfull antioxidant –nu även tillgänglig i kapselform. Listan över dess hälsofrämjande egenskaper kan göras lång och det har till exempel visat sig att resveratrol har effekt också på cellulär nivå och inverkar på bland annat lymfocyter (vita blodkroppar) och makrofager (en del av det ospecifika immunförsvaret) och via detta både stärker vårt immunsystem samt reducerar såväl förefintlig som potentiell inflammation.

Vid sidan av den mer lättillgängliga formen så som kapslar eller tabletter förekommer en större mängd resveratrol naturligt i livsmedel så som röda vindruvor (främst i skalet), vissa bär, jordnötter och naturligtvis även rödvin. Mängden resveratrol till och med ökar under själva tillverkningsprocessen av rödvin. Det är alltså inte utan anledning många läkare förespråkar regelbunden, om än ytterst modest, rödvinkonsumtion.

Hjärta och blodkärl

Den kanske viktigaste anledningen att överväga användande av resveratrol är dess förmåga att skydda hjärta och blodkärl. Man har i en studie av resveratrol vid Ohio State University kunnat se att ämnet kan hämma utvecklingen av hjärtfibros. Hjärtfibros innebär ett slags härdning eller förstyvning av musklerna i hjärtat. Under sådana omständigheter får hjärtat allt svårare att pumpa och detta är inte en helt ovanlig dödsorsak.

En av ingredienserna i kosttillskottet Resveratrol är vindruvsextrakt och detta innehåller många polyfenoler.
Polyfenoler är ett slags mikronutrient och är det som ger smak, doft och färg till grönsaker, bär och frukt. Även dessa går att finna i en rad olika livsmedel men de vanligaste källorna är rödvin, grönsaker, frukt, kaffe, oliver och nötter. Polyfenoler anses vara antioxidanter och kan därmed bidra till att bekämpa fria radikaler samt kraftigt minska risken att utveckla kronisk sjukdom och därmed riskera att dö i förtid. Till dess övriga positiva hälsoeffekter hör bland annat förbättrad blodsockerbalans, vilket är ett grundläggande element inte bara vid sjukdomstillstånd som diabetes utan också för framgångsrik viktkontroll.

Viktminskning och viktkontroll

Kostillskottet Resveratrol är särskilt intressant för individer som i en eller annan omfattning kämpar med viktkontroll eftersom det kan understödja hälsosam viktnedgång. Detta främst via dess positiva inverkan på både glukos och insulinkänslighet. Hormonet insulin ansvarar för energiomsättning och ger i förenklade ordalag vår kropp order om att antingen lagra eller förbränna fett.
Till skillnad ifrån påstådda mirakelkapslar med obegripliga innehållsförteckningar, och än mer okända ingredienser, är detta tillskott – enligt rekommenderad dosering – bevisat harmlöst. Att du vid sidan av eventuell fettförlust också främjar kroppens förmåga att bekämpa allehanda sjukdomar torde kunna övertyga även den mest skeptiske.

Forskare menar att resveratrol är bra för oss också av den anledning att det aktiverar våra sirtuiner (proteiner i våra celler) och en av dessa sju typer, SIRT1, är av vital betydelse när det kommer till regleringen och uppbromsningen av cellulärt åldrande.
Sirtuinerna kontrollerar även andra viktiga funktioner i våra kroppar så som DNA-reparation och fettproduktion.

Det är uppenbart att resveratrol går att sammankoppla med flertalet fördelar associerade till våra hälsovillkor. En mer eller mindre komplett förteckning över dessa fördelar har du här:

Viktkontroll
Gynnar bland annat insulinkänsligheten vilket i förlängingen gynnar också viktnedgång, dietande och fettförlust.

Skyddar vår hjärna och bromsar åldrande
Att ta något glas vin mellan varven sägs bland annat kunna bromsa åldersrelaterade funktionella försämringar i vår kognitiva förmåga. Detta beror antagligen till störst del på de antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper vi ser hos resveratrol.

Skyddar organismen mot fria radikaler
Fria radikaler associeras till mänskliga sjukdomar, däribland cancer.

Hjärta, blod och blodkärl
Har antikoagulerande effekt och skyddar med andra ord mot blodpropp.

Resveratrol är med allt detta på meritlistan ett kosttillskott som fyller sin funktion såväl inne på gymmet som utanför.