Lightprodukter – del 2

Del två av artikeln ”Lightprodukter”…

SÖTNINGSMEDEL OCH BLODSOCKRET

De energigivande sötningsmedlen har den effekten att de ökar blodsockret i varierande grad. I konsekvensens natur ska de ickeenergigivande inte bidra alls till blodsockerhöjning. Nya studier visar dock att även de både kan sänka och höja blodsockret. I en undersökning lät man 10 män dricka en dryck sötad med aspartam, varvid 4 fick en blodsockersänkning, 2 en höjning och 4 en oförändrad blodsockernivå.

Att icke-energigivande sötningsmedel skulle kunna sänka blodsockret är logiskt eftersom en söt smak i munnen ger en signal till kroppen att det kommer kolhydrater. Responsen är då att cellerna tar upp mer socker, och eftersom det inte kommer något blir resultatet ett lågt blodsocker. Denna effekt kan man även se hos vissa energigivande sötningsmedel med extremt lågt glykemiskt index, t ex. laktitol.

Om sötningsmedel kan sänka blodsockret är det negativt för viktbalansen av två skäl. Dels äter man mer om blodsockret sjunker, och dels beror blodsockersänkningen troligen på att det fettbildande insulinet frigörs.

Det är svårare att förklara hur ett icke-energigivande sötningsmedel kan öka blodsockret, vilket det faktiskt gjorde hos några av försökspersonerna. Teoretiskt skulle det kunna påverka leverns glykogendepåer och därmed möjligen kunna höja blodsockret.

FETTREDUCERADE PRODUKTER

I många fall kan det vara en bra strategi att välja lättprodukter före produkter med normal eller hög fetthalt. Det kommer att ge en energibesparing, och naturligtvis ett minskat intag av fett. I en holländsk studie lät man 32 personer antingen äta mat med låg fetthalt eller vanlig mat i sex månader. Därefter mätte man vikten och kroppssammansättningen. De som åt lättprodukterna höll sin vikt genom hela studien, medan övriga försökspersoner ökade både kroppsfettet och vikten. Det hetaste tipset är att du alltid väljer lättprodukter när det gäller animaliska livsmedel som mjölk och kött, för att hålla nere intaget av mättat fett. Om det är bra fettkvalitet, som i många vegetabiliska livsmedel, är det synd att ta bort fettet, och välja lättvarianter av just de livsmedlen. Tänk också på att vissa fettreducerade livsmedel, framför allt de kolhydratrika, har väldigt högt glykemiskt index. Fett ger ju långsammare magsäckstömning, och därmed också långsammare blodsockerhöjning, något som är mycket viktigt för att hålla fettförbränningen igång.

SLUTSATS

Det tycks som om våra sötningsmedel är säkra så länge vi konsumerar vettiga mängder. Det är betydligt farligare att äta produkter med socker än de som är sötade med sötningsmedel, men som alltid ska man konsumera allt med måtta. Om du t ex dricker litervis med lightläsk dagligen bör du kanske minska något på konsumtionen eftersom överskott alltid kan leda till oönskade resultat. Om du dricker en proteindrink med sötningsmedel behöver du inte oroa dig för det så länge som övrig konsumtion av sötningsmedel är rimlig.