P-piller bra vid menstruationsstörningar

Tjejer som tränar hårt kan ofta drabbas av störningar i menstruationen. En ny studie visar att man i sådana fall kan uppnå positiva hälsoeffekter med p-piller utan att försämra den fysiska prestationsförmågan.

Menstruationsstörningar eller utebliven menstruation kan vara ett tecken på hormonella förädringar och störningar ämnesomsättningen. Långsiktiga problem som kan uppstå är bland annat muskelskador, skeletturkalkning och bestående hormonella störningar.

Läkare Anette Rickenlund har gjort en studie där elitidrottande kvinnor behandlats med lågdoserade p-piller under en 10-månaders period. Både kroppsvikt, fetthalt och benmassa ökade hos kvinnorna, dock utan påverkan på prestationsförmågan.

Hos en del av kvinnorna berodde den uteblivna menstruationen på onormalt höga nivåer av manligt känshormon. Dessa kvinnor hade också högre syreupptagningsförmåga och större muskelmassa.

Källa: http://www.forskning.se