Ledare: Kan en sanning gälla alla?

Författaren John le Carre är en smart snubbe. Förutom att skriva, så här långt, 19 hårdkokta spionromaner, så krafsade han också ned orden ”Skrivbordet är en farlig plats att betrakta världen ifrån”. Oansenliga ord kan tyckas, men visa, och dessutom synnerligen aktuella.

De blir allt fler. De som i diverse webbkanaler envisas med att oombedda dela med sig av åsikter, expertis och kategoriska såganden. Bloggar är det senaste, tydligen, även om det för mig är helt ofattbart att någon har tid att skriva dessa. Än mindre att läsa dem.

Många ikläder sig också profetens färger. Eller guruns, som vi säger här i träningskretsar. Och just vår egen lilla subkultur verkar märkligt nog kunna attrahera en särdeles stor grupp människor som söker gururollen. Jag slås dagligen av hur självsäkert, nästan arrogant många av dessa för sig på diverse forum. Dessutom påfallande ofta med dåligt omdöme och helt utan hänsyn och intresse av att ta ansvar. Jag betvivlar inte att några av dessa figurer verkligen har huvud nog för sin hatt. Men långt ifrån alla. Antagningskraven till denna position kan i bredare bemärkelse knappast bestå i mer än ett gymkort och en bredbandsanslutning.

Så det blandas friskt därute. Omskrivningar, spekulationer, fantasier, vita lögner och rena falsarier får i demokratins namn samsas sida vid sida med de verkliga sanningarna. Om vi då med skrivbordet som plattform låter dessa teoretiska intryck forma vår världsbild, så är vi enligt mitt (och John le Carres) förmenande ganska farligt ute.

Märk väl, det är inget fel med teoretiska insikter. Tvärtom. Men för att de ska vara värda att föras vidare så bör de verkligen vara korrekta. Dessutom också gärna uppbackade med praktiska erfarenheter.

Vi serverar varje månad en ambitiös samling insikter och åsikter här i BODY. Och det är något vi kallar sanningar. Den stora skillnaden är att de alla är, med svett och värkande muskler som kvitto, självupplevda och att de till största del kan bekräftas även teoretiskt. Själva syftet med det järnets evangelium vi predikar, är ju att ge dig mental stimulans att resa dig från skrivbordet, och ge dig iväg till gymmet för att prova själv. Få sanningar kan nämligen gälla alla.

I detta nummer ger vi dig insikter framförda av bland andra amerikanen David Truley, norrmannen Paal Hoyer, svenskarna Maria Ahlberg, Anoma Marasinghe och Seth Ronland, tillsammans med alla våra egna tränings- och kompetensprofiler.

Vad av allt detta som faller dig mest i smaken vet vi inte. Men vi hoppas att de sammantagna ska ge dig inspirationskapital nog att snarast ge dig iväg till gymmet. Väl där hoppas vi att du också tränar hårt.

För däri vilar en av de få sanningar som gäller alla.

I dina växande musklers tjänst!

Bild 326354

Skriv till BODY, Box 3417, 103 68 Stockholm, märk kuvertet ”Alex”.

alex@body.se